skip to content
华人庙宇委员会
 

庙宇活动

庙会摄影比赛

公开组
冠军   亚军   季军
   
诚心
(张秀梅)
  簪花挂红
(张劭勋)
  气势非凡
(邓志辉)

优异奖
       
香火鼎盛
(韩国祯)
  大树庇荫
(蔡锦霞)
  谭公仙圣
(邓志强)
  普渡众生
(王浩基)
  诚心上香
(区展基)

学生组
冠军   亚军   季军
   
光耀菩萨
(翟灏婷)
  气宇轩昂
(于彦红)
  守护神
(冯庆祥)

返回

符合万维网联盟有关无障碍网页设计指引中2A级别的要求   2018-19无障碍网页嘉许计划   华人庙宇委员会并没有授权任何第三方就其直接管辖的庙宇在香港以外的地方,
进行任何商业性质的宣传、推广及销售活动。