skip to content
华人庙宇委员会
 

庙宇活动

筲箕湾谭公宝诞巡游暨庙会摄影比赛

公开组
冠军   亚军
  季军
   
醒狮贺庙会
(周澔琛)
  肃静
(邝锦添)
  道道道
(黎丽娴)

优异奖
       
龙舞
(李毅青)
  天伦乐
(卓绮雯)
  声威震天
(林敏静)
  金龙献瑞
(彭广安)
  万事胜意
(彭艳贞)

学生组
冠军
  亚军
  季军
   
飞腾
(陈炳焯)
  代代相传
(陈沛明)
  银龙戏珠
(李沛铃)

优异奖
       
拜会
(余加希)
  万事胜意
(陈芷乔)
  巨龙与我
(曾子健)
  万事胜意
(黎慧妍)
  龙狮会
(戴妍)

返回

符合万维网联盟有关无障碍网页设计指引中2A级别的要求   2018-19无障碍网页嘉许计划   华人庙宇委员会并没有授权任何第三方就其直接管辖的庙宇在香港以外的地方,
进行任何商业性质的宣传、推广及销售活动。