skip to content
华人庙宇委员会
 

庙宇活动

铜锣湾观音庙会
观音插画比赛结果公布


评审团

香港美术教育协会会长张宝雯老师
香港美术教育协会副会长徐国坚先生
香港美术教育协会执委陈丽森老师
华人庙宇委员会发展及文化小组主席杨春棠先生
华人庙宇委员会宣传及活动小组主席叶长清先生

得奖名单如下:

公开组
冠军   亚军
  季军
         

(陈国定)

 

(谈志伟)

 

(李艺明)


优异奖
         

(李雯)

 

(傅雁芳)

 

(黄伟建)


学生组
冠军
  亚军
  季军
         

(苏秋然)

 

(黄祖莹)

 

(何嘉敏)


优异奖
 

(黄嘉欣)

符合万维网联盟有关无障碍网页设计指引中2A级别的要求   2018-19无障碍网页嘉许计划   华人庙宇委员会并没有授权任何第三方就其直接管辖的庙宇在香港以外的地方,
进行任何商业性质的宣传、推广及销售活动。