skip to content

 

廟宇介紹

委員會直轄廟宇歷史建築物評級(古物諮詢委員會)

香港區廟宇


廟宇名稱 級別
筲箕灣玉皇寶殿 --
筲箕灣城隍廟 三級歷史建築
筲箕灣譚公廟 三級歷史建築
筲箕灣天后古廟 二級歷史建築
黃泥涌北帝譚公廟及天后廟 --
大坑蓮花宮 法定古蹟
香港仔天后古廟 三級歷史建築
鴨脷洲洪聖古廟 法定古蹟
鴨脷洲水月宮 三級歷史建築
灣仔玉虛宮(北帝廟) 法定古蹟

九龍區廟宇


廟宇名稱 級別
茶果嶺天后廟 三級歷史建築
九龍城侯王古廟 法定古蹟
土瓜灣天后古廟 三級歷史建築
紅磡北帝古廟 --
紅磡觀音廟 一級歷史建築
深水埗三太子及北帝廟
三太子廟
北帝廟

二級歷史建築
三級歷史建築
深水埗天后廟 三級歷史建築
深水埗關帝廟 二級歷史建築

新界及離島區廟宇


廟宇名稱 級別
西貢佛堂門天后古廟 一級歷史建築
沙田車公古廟 二級歷史建築
坪洲天后廟 二級歷史建築
長洲玉虛宮(北帝廟) 一級歷史建築
長洲洪聖廟 二級歷史建築
大澳楊侯古廟 法定古蹟

廟宇漫遊